Autoproducció: ens podem desconnectar de la xarxa?

[También en: castellano] [Euskaraz ere eskuragarri] [Tamén en: galego]

Possibilitat de desconnectar-se

Efectivament, hi ha la possibilitat tècnica de desconnectar-se de la xarxa. 

Això és habitual en punts de subministrament situats en zones remotes o aïllades, on la xarxa de distribució elèctrica no arriba. De fet, per normativa, aquest tipus d’instal·lacions s’anomenen instal·lacions aïllades.

De forma gairebé obligatòria, aquests casos en els quals la instal·lació està desconnectada de la xarxa, es requereixen bateries per tal d’emmagatzemar l’energia elèctrica a fi que estigui disponible en els moments en què no es pugui generar energia. De manera general, doncs, has de tenir en compte que un sistema desconnectat de la xarxa té una configuració diferent dels sistemes d’autoproducció connectats a xarxa.

Així, no hi ha cap llei que prohibeixi “desconnectar-se” de la xarxa, si bé aquest tipus d’instal·lacions com qualsevol instal·lació elèctrica, cal que compleixin els reglaments corresponents en matèria de seguretat industrial.

Interès en la interconnexió en xarxa

Si bé les ganes de desconnectar-se de la xarxa elèctrica són plenament comprensibles, voldríem assenyalar que el propòsit de les instal·lacions d’autoproducció no hauria de ser la desconnexió de la xarxa elèctrica, sinó l’autoproducció d’una part del propi ús elèctric de forma directa i l’abocament dels excedents sobrants a la xarxa per tal que altres persones o entitats pròximes al punt d’autoproducció els puguin fer servir.

La xarxa elèctrica, tot i que en la majoria dels casos es troba en mans de les grans empreses de l’oligopoli, és una infraestructura útil i eficient per compartir energia entre punts de subministrament. Un sistema elèctric compost per molts punts que funcionen de forma aïllada és un sistema completament ineficient, ja que l’energia generada no pot fluir d’un punt a l’altre i obliga, per tant, a un sobredimensionament de la capacitat de generació i emmagatzematge de cada un d’aquests punts per assegurar el subministrament elèctric en tot moment.

En conseqüència, en comptes de buscar aïllar-se com a acte reivindicatiu, el que seria interessant és reivindicar de forma col·lectiva el bon funcionament de les xarxes de distribució i que aquestes estiguin veritablement al servei i en mans de la ciutadania.

T'ha estat útil, aquest article? Gràcies per les teves valoracions S'ha produït un problema en enviar els vostres comentaris. Si us plau, intenta-ho més tard.

Necessites més ajuda? Contacte Contacte