Com funcionen les compres col·lectives d’autoproducció de Som Energia?

Un dels objectius de la cooperativa és la democratització de l’energia, en mans de la ciutadania i sempre a partir d'un model renovable. Una manera de fer-ho és impulsant l’ autoproducció i promovent la instal·lació de noves cobertes fotovoltaiques, tot acostant la producció de l’energia al lloc on s’utilitza. 

Per fer efectiva aquesta voluntat hem decidit impulsar un model de compres col·lectives d’aquest tipus d’instal·lacions per tal que sigui factible la seva adquisició pel màxim de persones usuàries possibles.

En què consisteix una compra col·lectiva?

Un grup nombrós de persones, entre 50 i 100 aproximadament, pròximes geogràficament i interessades a convertir-se en autoproductores, es posen d’acord per aconseguir el millor preu i les millors condicions i garanties per a l’adquisició i instal·lació d’equips fotovoltaics per produir electricitat a partir del sol.

A qui van dirigides les compres col·lectives?

L’actual model de compres col·lectives de Som Energia va dirigit a persones i petites empreses sòcies de la cooperativa amb un habitatge o local amb coberta pròpia, o amb  permís de la resta de copropietaris, i amb un ús elèctric mig o mig-alt, això és a partir de 2.500 kWh anuals. 

És important que la coberta sigui assolellada, si pot ser que sigui ben orientada i sense ombres, i lliure de materials potencialment perillosos per a la salut com el fibrociment.

El model “clau en mà”

En un projecte “clau en mà” es contracta a una empresa que serà la responsable del conjunt de l’obra, des del preestudi fins a la completa finalització. Quan ha acabat el servei, la instal·lació està llesta per entrar en funcionament. En aquest cas, l’enginyeria adjudicatària s’encarrega de:

 1. Preestudi
 2. Visita tècnica i assessorament
 3. Instal·lació
  1. Panells solars.
  2. Inversor
  3. Estructura
  4. Cablejat
  5. Proteccions
  6. Extres opcionals: bateries, optimitzadors d’ombres, punt de càrrega de vehicle elèctric, mesuradors d’energia… (depèn de cada campanya)
 4. Posada en marxa.
 5. Ajuda en la legalització de la instal·lació.
 6. Tramitació de possibles ajudes, subvencions o bonificacions (depèn de cada campanya).

Fases d’una compra col·lectiva

1. Gestació: la base societària de cada territori organitzada al voltant d’un o diversos Grups Locals adapta el model a la seva realitat directa i s’organitza amb el suport de l’Equip Tècnic per tirar endavant la compra col·lectiva, conformant el que anomenem Grup Promotor.

2. Concurs: el Grup Promotor organitza una licitació oberta per buscar una enginyeria o instal·ladora professional, analitza totes les candidatures i n’escull una que generi la màxima confiança per tal de tirar endavant, l’estudi, assessorament, execució, ajuda en la legalització i posada en marxa de les instal·lacions que participen de la compra conjunta. 

Si ho consideren necessari, les empreses que es presenten al concurs ho poden fer amb acords de col·laboració amb altres empreses instal·ladores per tal de completar amb garanties totes les instal·lacions compromeses.

3. Inscripcions: s’obre el període en què les persones sòcies de la cooperativa es poden apuntar a la compra col·lectiva del seu territori fins a arribar al màxim d’instal·lacions oferides. 

Per inscriure’s a les compres col·lectives de Som Energia cal omplir el formulari d’inscripció corresponent que es troba en la notícia del blog de la cooperativa. Com a reserva i per tenir una garantia de compromís, cal fer un pagament de 150 euros per formalitzar la inscripció (100 euros com a bestreta i fiança, que es descomptaran del preu final del paquet escollit, i 50 euros en concepte de despeses de gestió per a la cooperativa).

En cas que una persona inscrita sigui descartada per motius tècnics (inadequació de la  coberta, ombres, mala orientació…) es farà efectiu el retorn dels 150 euros. En cas de baixa voluntària, no serà retornada la bestreta.

4. Estudi a mida: l’enginyeria guanyadora del concurs farà un preinforme personalitzat i una posterior visita tècnica per acabar d’ajustar el projecte in situ i resoldre tots els possibles dubtes que vagin sorgint. 

5. Execució de l’obra: una vegada realitzada la visita tècnica caldrà signar el contracte clau en mà per poder seguir amb els següents passos. Cal tenir en compte que les obres d’una instal·lació d’aquest tipus en general són senzilles i duren entre dos i cinc dies com a màxim.

Els pagaments es realitzaran de la següent manera:

 1. El 50% del preu del contracte (amb IVA): al moment de signar el Contracte clau en mà entre la persona sòcia i l’empresa. 
 2. El 40% del preu del contracte (amb IVA): quan es faci la signatura de l'Acta de Recepció Provisional.
 3. El 10% del preu del contracte (amb IVA): en el moment de l’entrega per part de l’empresa a la persona sòcia de tota la documentació necessària per a poder tramitar la legalització de la instal·lació.

A part del preu final de cada model, cada participant de la compra assumirà els impostos i taxes derivades del seu permís d’obres, en cas que n’hi hagi.

En el següent apartat de la web de la cooperativa pots veure la situació de les diferents compres col·lectives

Enllaços d’interès

T'ha estat útil, aquest article? Gràcies per les teves valoracions S'ha produït un problema en enviar els vostres comentaris. Si us plau, intenta-ho més tard.

Necessites més ajuda? Contacte Contacte