Com donar-se de baixa de soci o sòcia

[También en: castellano] [Euskaraz ere eskuragarri] [Tamén en: galego]

En aquest article explicarem els punts següents:

Com demanar la baixa de soci o sòcia

Per tal de demanar  la baixa com a persona o entitat sòcia, has d'omplir el formulari següent: Formulari de baixa (si el que vols és donar de baixa un contracte, és a dir, fer un tall de subministrament, visita aquest altre article del Centre d’Ajuda).

Els estatuts de la cooperativa estableixen que, si es donen les condicions, l’aportació obligatòria al capital social (100 euros) es retornarà un mes després de l’Assemblea de l’any següent en què demanis la baixa (és a dir, si la baixa l’has demanada el febrer de 2021, el retorn s’hauria de fer un mes després de l’Assemblea de 2022). Tot i això, habitualment retornem aquest import de manera anticipada, en un termini aproximat d’uns 3 o 4 mesos. Sempre que el context del moment ho permeti, intentarem continuar fent-ho així.

Si has fet aportacions voluntàries al capital social

La baixa de la persona o entitat sòcia també implica el reemborsament de les aportacions voluntàries al capital social, en cas de tenir-ne, segons els requisits establerts als estatuts i a l’acord d’admissió a les aportacions voluntàries. Així doncs, si has fet aportacions voluntàries al capital social, a part de demanar la baixa com a persona sòcia, hauràs de demanar el retorn de les teves aportacions. Si una persona o entitat vol retirar la seva aportació, ho pot demanar en qualsevol moment, omplint aquest formulari.

Si participes en el Generation kWh

La baixa de la persona o entitat sòcia també implica l’amortització anticipada del préstec Generation kWh, en cas de tenir-ne un, segons els requisits establerts als termes del contracte de préstec Generation kWh. Així doncs, si has fet aportacions al projecte Generation kWh, a part de demanar la baixa com a persona sòcia, has de demanar l’amortització anticipada del préstec Generation kWh. Per recuperar l’import pendent d’amortitzar, has d’omplir aquest formulari. Quan se t’hagi retornat, tramitarem la teva baixa.

Baixa per defunció de la persona sòcia

En cas de defunció de la persona sòcia, es pot transmetre la condició d'associada a una altra persona, o bé es pot demanar la baixa i sol·licitar el retorn de l’aportació obligatòria al capital social. En els dos casos, cal que, abans que passin sis mesos des de la defunció, ens enviïs un correu electrònic a info@somenergia.coop adjuntant una còpia de l’escriptura de l’acceptació de l’herència. En cas que hi hagi més d’una persona beneficiària, s’haurà d’aportar un document signat per totes les beneficiàries on acordin adjudicar la condició de sòcia, les aportacions voluntàries i el préstec Generation kWh (en cas que n’hi hagués) a una d'aquestes.

Si ho necessites, et podem facilitar un document que acrediti la condició de persona sòcia.

En cas que la persona sòcia fos titular d'algun contracte, és necessari que omplis el formulari de canvi de titularitat, indicant a les observacions que el canvi és per defunció de la persona titular, i adjuntant el certificat de defunció.

T'ha estat útil, aquest article? Gràcies per les teves valoracions S'ha produït un problema en enviar els vostres comentaris. Si us plau, intenta-ho més tard.

Necessites més ajuda? Contacte Contacte