Aportar al capital social de la cooperativa

[También en: castellano] [Euskaraz ere eskuragarri] [Tamén en: galego]

L’objectiu final de Som Energia és cobrir la totalitat de la demanda d'energia elèctrica dels socis i sòcies amb plantes de producció renovable propietat de la cooperativa. Per aconseguir el finançament necessari per impulsar aquests projectes, i per fer front al creixement de la cooperativa, puntualment Som Energia ofereix als socis i sòcies la possibilitat d’aportar al capital social voluntari amb una remuneració en forma d’interès, fixat i revisat anualment per l’Assemblea General. 

Així doncs, les aportacions voluntàries al capital social de la cooperativa és un dels mètodes propis de finançament de Som Energia, i tenen unes condicions que les regulen. Aquestes condicions incorporen les resolucions aprovades a l’Assemblea i el que fixen els nostres estatuts. 

Tractament fiscal de l’aportació al capital social voluntari

A efectes de la declaració de la renda (IRPF), els interessos abonats tenen la consideració de rendiments del capital mobiliari i, per tant, estan subjectes a la retenció vigent de l'IRPF. Som Energia fa arribar, tant a Hisenda com a qui hi participa, un certificat en què es detallen els interessos abonats i la retenció practicada, per tal que cadascú pugui realitzar correctament la declaració de la renda.

Com i quan es reben els interessos?

El pagament dels interessos de les aportacions al capital social i dels títols participatius es fa anualment mitjançant transferència bancària, durant el mes de juliol.

Quin import s’hi pot aportar?

En el cas de les aportacions voluntàries al capital social, l’import mínim són 100 euros i el màxim 100.000 euros (sempre múltiples de 100 euros) sumant totes les aportacions que la persona hagi fet amb anterioritat.

Quin interès se’n rep?

Cada any l’Assemblea General de socis i sòcies fixa el tant per cent de remuneració anual en funció del rendiment dels projectes i l’entorn econòmic. L’objectiu és aconseguir un retorn atractiu per a qui ha aportat capital i, alhora, que sigui viable per a la cooperativa.

Des de l'any 2023, l’interès està fixat en el 2% nominal anual. Entre els anys 2021 i 2022, havia estat de l'1% i anteriorment d'1,75% entre els anys 2017 i 2020.

Com retirar l’aportació voluntària?

Si una persona o entitat vol retirar la seva aportació, ho pot demanar en qualsevol moment, omplint el següent formulari.

Com que no hi ha permanència obligatòria, el retorn de les aportacions voluntàries al capital social no té cap mena de penalització.

El Consell Rector pot refusar retornar una aportació si, durant aquell mateix any, ja s’ha retornat el 10% del total del capital social. Aquest límit és bastant superior a les peticions de retorn d’aportació que hi sol haver anualment. La intenció del Consell Rector, tal com es va explicar a l’Assemblea General del 2019, no és utilitzar aquesta clàusula (la de no retornar si ja s’ha retornat un 10%); aquesta clàusula es va introduir per poder comptabilitzar les aportacions com a fons propis de la cooperativa, és a dir, per tal que pugui estar més capitalitzada. 

Quin risc tenen les aportacions en la cooperativa?

Som Energia com qualsevol altra empresa, podria arribar a entrar en suspensió de pagaments. En aquesta situació, l’ordre de pagament dels diners pendents seria: primer els deutes amb l’Administració, treballadors/es, després crèdits i préstecs, després els títols participatius, el capital social voluntari i finalment el capital social obligatori.  

T'ha estat útil, aquest article? Gràcies per les teves valoracions S'ha produït un problema en enviar els vostres comentaris. Si us plau, intenta-ho més tard.

Necessites més ajuda? Contacte Contacte