Modificacions temporals de potència RD18/2022

El Reial decret llei 18/2022, que va aprovar el 18 d’octubre del 2022 el govern espanyol, estableix algunes mesures temporals dirigides a empreses i persones donades d’alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms (o assimilable), que seran vigents fins a finals de 2023. 

Per una banda, elimina la limitació d’un canvi de potència a l’any. És a dir, es podran fer tants canvis de potència com es desitgi, amb la limitació d’un canvi de potència per cicle de facturació.

Per altra banda, el canvi de potència implica abonar a la distribuïdora els drets d’accés i d’extensió, però no hauran de pagar els drets de connexió per a les modificacions de potència que hagin estat sol·licitades abans del 29 de desembre de 2023. Sí que hauran de pagar els drets de connexió en cas que calgui fer alguna actuació en l’equip de mesura o comptador. 

En l’article següent pots trobar més informació dels costos que apliquen les distribuïdores en determinats tràmits, com ara una alta de subministrament o una modificació de potència, entre d’altres.

El Reial decret estableix també alguns condicionants a aquestes mesures:

 • Per les tarifes 3.0TD i alta tensió, es manté el criteri de potències creixents, és a dir, la potència contractada en un període concret ha de ser igual o superior a la del període anterior. Això vol dir que: P1<= P2 <= P3 <= P4 <= P5 <= P6.
 • No cal que les reduccions de potència siguin iguals per tots els períodes: podria ser que la potència en algun període no es vegi modificada, o bé modificacions en què en determinats períodes augmenta la potència i en altres baixi.
 • Es pot reduir la potència de períodes horaris a condició que la reducció no superi la reducció més gran sobre els períodes que apliquen en el mes o mesos en què es produeix la reducció. Exemple: 
  • Una entitat o empresa redueix la potència en un cicle de facturació amb períodes 3, 4 i 6. 
  • Concretament, redueix 50 kW en els períodes 3 i 4 i 100 kW en el període 6.
  • Addicionalment, podria reduir la potència en els períodes no continguts en el cicle de facturació, 1, 2 i 5, com a màxim en 100 kW, respectant el criteri de les potències creixents. 
  • Per tant, el període 5 només podria reduir 50 kW, ja que aleshores arribaria a una potència de 500, que és la potència que hi ha al P4 (a fi de complir el criteri de les potències creixents)
  • I en els períodes 1 i 2 podrà reduir 100 kW per què aquesta és la màxima reducció aplicada en els períodes del cicle de facturació.
P1 P2 P3 P4 P5 P6
Potència contractada 400 500 550 550 550 700
Reducció de potència -50 -50 -100
Potència contractada després de la reducció 400 500 500 500 550 600
Reducció potència addicional -100 -100 -50
Potència contractada reduïda final 300 400 500 500 500 600

Per acollir-te a aquesta mesura és necessari que adjuntis la següent documentació en el moment de demanar la modificació de potència a l’ Oficina Virtual:

 • Les persones donades d’alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms o assimilable caldrà que ens adjunteu l’alta al RETA o documentació que acrediti la seva situació assimilable.
 • Les empreses caldrà que ens adjunteu el següent document signat. 

En l’article següent trobareu la informació general sobre les modificacions de potència.

Necessites més ajuda? Contacte Contacte