Com funcionen les compres col·lectives d’autoproducció de Som Energia?

[También en: castellano] [Euskaraz ere eskuragarri] [Tamén en: galego]

Un dels objectius de la cooperativa és la democratització de l’energia, en mans de la ciutadania i sempre a partir d'un model renovable. Una manera de fer-ho és impulsant l’ autoproducció i promovent la instal·lació de noves cobertes fotovoltaiques, tot acostant la producció de l’energia al lloc on s’utilitza. 

Per fer efectiva aquesta voluntat hem decidit impulsar un model de compres col·lectives d’aquest tipus d’instal·lacions per tal que sigui factible la seva adquisició pel màxim de persones usuàries possibles.

En què consisteix una compra col·lectiva?

L’objectiu de les compres col·lectives és que les persones sòcies de Som Energia puguin adquirir una instal·lació fotovoltaica d’autoproducció amb una empresa instal·ladora solvent i en les millors condicions. Per aconseguir aquest objectiu, les compres col·lectives busquen agrupar un volum considerable de persones sòcies de la cooperativa de la mateixa zona geogràfica interessades, i la cooperativa tria, mitjançant un procés transparent, l’empresa amb qui les sòcies contractaran el muntatge de les instal·lacions.

A qui van dirigides les compres col·lectives?

L’actual model de compres col·lectives de Som Energia va dirigit a persones i petites empreses sòcies de la cooperativa amb un habitatge o local amb coberta pròpia, o amb  permís de la resta de la propietat, i amb un ús elèctric mitjà o mitjà-alt, això és a partir de 2.500 kWh anuals. 

És important que la coberta sigui assolellada, si pot ser que sigui ben orientada i sense ombres, i lliure de materials potencialment perillosos per a la salut com el fibrociment.

També recomanem que no hi hagi previsió d’obres a la coberta a curt-mitjà termini, ja que això podria endarrerir l’execució de la installació en el marc de la compra conjunta.

Si vius en un bloc de pisos, pots impulsar la instal·lació de plaques fotovoltaiques al teu edifici. No podràs participar en les compres col·lectives, però pots consultar la Guia pràctica d’autoproducció col·lectiva en blocs de pisos que hem elaborat. Està pensada per facilitar la comprensió d’aquest tipus d’autoproducció, i conté models de contractes i altres documents, preparats per utilitzar o adaptar.

El model “clau en mà”

Es tracta d’un projecte “clau en mà” —és a dir, amb tot inclòs— en què l’empresa instal·ladora serà la responsable del conjunt de l’obra: des del preestudi fins a la completa finalització. Quan hagi acabat el servei, la instal·lació estarà llesta per entrar en funcionament. Som Energia fa un acompanyament durant tot el procés. L’empresa adjudicatària, que presta el servei a les persones participants de la compra, s’encarrega de:

 1. Preestudi
 2. Visita tècnica i assessorament
 3. Instal·lació
  1. Panells solars.
  2. Inversor
  3. Estructura
  4. Cablejat
  5. Proteccions
  6. Extres opcionals: bateries, optimitzadors d’ombres, punt de càrrega de vehicle elèctric, mesuradors d’energia… (depèn de cada campanya)
 4. Posada en marxa.
 5. Ajuda en la legalització de la instal·lació.
 6. Tramitació de possibles ajudes, subvencions o bonificacions (depèn de cada campanya).

Fases d’una compra col·lectiva

1. Gestació: la base societària de cada territori organitzada al voltant d’un o diversos grups locals adapta el model a la seva realitat directa i s’organitza amb el suport de l’equip tècnic per tirar endavant la compra col·lectiva, conformant el que anomenem grup promotor.

2. Concurs: el grup promotor organitza un concurs obert per buscar una enginyeria o instal·ladora professional, que serà la que prestarà el servei a les persones que participin de la compra. El grup promotor analitza totes les candidatures i n’escull una que generi la màxima confiança per tal de tirar endavant l’estudi, assessorament, execució, legalització i posada en marxa de les instal·lacions que participen de la compra conjunta. 

Si ho consideren necessari, les empreses que es presenten al concurs ho poden fer amb acords de col·laboració amb altres empreses instal·ladores per tal de completar amb garanties totes les instal·lacions compromeses.

3. Inscripcions: una vegada resolt el concurs i publicada la notícia al blog de la cooperativa, s’obre el període en què les persones sòcies de la cooperativa es poden apuntar a la compra col·lectiva del seu territori fins a arribar al màxim d’instal·lacions oferides. 

Per inscriure’s a les compres collectives de Som Energia, cal omplir el formulari d’inscripció corresponent, que es troba a la notícia del blog de la cooperativa. Com a reserva i per tenir una garantia de compromís, s’ha de fer un pagament de 100 euros per formalitzar la inscripció. Aquests 100 euros (IVA inclòs) seran destinats a Som Energia en concepte de despeses de gestió.

Aquests diners només es retornen en cas que una persona inscrita sigui descartada per motius tècnics (inadequació de la  coberta, ombres, mala orientació…). En cas de baixa voluntària (per motius que no siguin tècnics), aquest import no es retorna; una part, 75 euros, es destina a la instal·ladora per cobrir les despeses d’assessorament i visita tècnica, i 25 euros es destinen a cobrir les despeses de gestió de Som Energia.

4. Estudi a mida: l’enginyeria guanyadora del concurs farà un preinforme personalitzat i una posterior visita tècnica per acabar d’ajustar el projecte in situ i resoldre tots els possibles dubtes que vagin sorgint. 

5. Execució de l’obra: una vegada realitzada la visita tècnica caldrà signar el contracte “clau en mà” entre la persona sòcia participant i l’empresa instal·ladora per poder seguir amb els passos següents. Cal tenir en compte que les obres d’una instal·lació d’aquest tipus en general són senzilles i duren entre dos i cinc dies com a màxim.

Els pagaments es realitzaran de la manera següent:

 1. El 50⁠⁢⁣⁤⁦ % del preu total del contracte (amb IVA): al moment de signar el contracte “clau en mà” entre la persona sòcia i l’empresa. 
 2. El 40 % del preu del contracte (amb IVA): quan es faci la signatura de l'acta de recepció provisional.
 3. El 10 % del preu del contracte (amb IVA): en el moment de l’entrega per part de l’empresa a la persona sòcia de tota la documentació necessària per poder tramitar la legalització de la instal·lació.

A part del preu final de cada model, cada participant de la compra assumirà els impostos i taxes derivades del seu permís d’obres, en cas que n’hi hagi.

Els detalls del funcionament de les compres col·lectives d’autoproducció els podeu trobar a les Condicions generals de les compres col·lectives de Som Energia.

Al web de la cooperativa pots veure la situació de les diferents compres col·lectives.

A continuació pots veure dues versions d’un vídeo sobre les compres col·lectives de Som Energia. A partir de l'experiència de tres famílies, coneixem què són les compres col·lectives, amb alguns detalls sobre l'autoproducció en si, i alguns avantatges tant de l'autoproducció com de participar en les nostres compres col·lectives:

 

Pinzellada de què són les nostres compres col·lectives i avantatges de participar-hi. Amb les mateixes tres famílies, però sense explicacions tan detallades, es destaquen sobretot els avantatges de posar-se plaques a través de les compres:

Enllaços d’interès

Necessites més ajuda? Contacte Contacte