Vehicle elèctric: quina és la potència a contractar?

[También en: castellano] [Euskaraz ere eskuragarri] [Tamén en: galego]

En general, és possible recarregar un vehicle elèctric amb la potència contractada d’un punt de subministrament tipus. Ara bé, hi ha molts factors implicats i cal estudiar bé cada cas per tal d’evitar problemes.

A l’hora de valorar si la potència contractada en un punt de subministrament amb presència d’un punt de recàrrega de vehicle elèctric és adequada, cal tenir en compte que la potència contractada limita la velocitat de recàrrega de la bateria. Per exemple, si tens una potència contractada de 4,6 kW, aquesta és la màxima potència a la qual podràs recarregar encara que el punt de recàrrega pugui fer-ho a un valor superior.

Això és important tenir-ho present perquè tant la potència contractada en un determinat punt de subministrament com la potència del punt de recàrrega del vehicle elèctric determinen la velocitat a la qual s’omple la bateria: a més potència contractada i més potència del punt de recàrrega, menys temps necessari per recarregar-la. (Veure la taula.)

Has de considerar que si fas recàrregues ràpides, el desgast de la bateria també és més ràpid. Així, sempre que puguis i per tal d’allargar la vida de la bateria, t’interessa fer recàrregues al més lent possible.

Segons la velocitat es pot parlar de tres tipus de recàrrega: lenta, semiràpida o ràpida.

Segons el tipus d’endoll es poden distingir quatre modalitats de recàrrega:

Modalitat 1: recàrrega des d’un endoll d’ús general, sense comunicació ni control de la recàrrega. Lent i poc segur, no és recomanable, però es pot fer servir si no hi ha cap més opció.

Modalitat 2: des d’un endoll d’ús general, amb proteccions i controls en el mateix cable. Una mica més ràpid, continua sent poc segur, però protegeix el vehicle de sobrecàrregues.

Modalitat 3: des d’un punt de recàrrega especialment dissenyat per a la recàrrega de vehicles elèctrics. Permet una recàrrega més ràpida i és molt segur, tant per al vehicle com per a la installació elèctrica. És la millor alternativa per a la recàrrega habitual, ja que disposa de més funcionalitats per controlar la recàrrega. 

Modalitat 4: des d’un punt de subministrament especialment dissenyat per a això, amb corrent continu d’alta potència. Molt ràpid i segur, però suposa un desgast més gran. Recomanat per a usos puntuals, habitualment estan ubicats en estacions de servei o similars.

Així, segons les diferents característiques, i per a una bateria d’uns 40 kWh de capacitat, aquestes serien les característiques en cada cas:

Tipus de recàrrega Potència i intensitat de recàrrega Modalitat de recàrrega Temps estimat
(recàrrega 70-80%)
Temps estimat
(recàrrega plena)
Localització del punt de recàrrega
Lenta Monofàsica:3,7 kW - 16 A
Trifàsica:
11 kW - 16 A
1, 2, 3 Monofàsica:5 - 6 h
Trifàsica:
1 - 2 h
Monofàsica:8 - 9 h
Trifàsica:3 h
Habitatges, llocs de treball...
Semiràpida Monofàsica:7,4-14,5 kW 32-63 A
Trifàsica22-44 kW - 32-63A
3 Monofàsica2 - 3 h

Trifàsica30’ - 1 h
Monofàsica3 - 5 h

Trifàsica30’ - 1 h
Centres comercials, aparcaments públics...
Ràpida Corrent continu240 kW - 400A
Corrent altern220 kW - 250A [1]
4 20’ 30 minuts Estacions de servei

Potència a contractar si el punt de càrrega es troba a l’habitatge

Per decidir la potència a contractar, abans que res has de tenir en compte els arguments que expliquem en aquest article: Com puc saber la potència que necessito?

Si a més a més, disposes del punt de càrrega a casa, has de tenir en compte aquests altres factors:

  • La potència de tots els elements i aparells que vols tenir connectats en el moment en el qual se sol recarregar el vehicle.
  • La freqüència amb què necessitis recarregar el vehicle segons els quilòmetres diaris.
  • El tipus de punt de recàrrega de què disposes.
  • El temps disponible per fer la recàrrega: per exemple, usualment durant la nit tindràs més estona per poder recarregar el vehicle que durant el dia.

Vegem-ne l’exemple d’una persona que diàriament utilitzi el vehicle 16 kWh (fa 100 km de mitjana i suposem un ús elèctric per quilòmetre de 16 kWh / 100 km) i disposa de com a mínim 10 hores de temps per recarregar el vehicle. Llavors, fent el càlcul (16 kWh / 10 h=1,6 kW), podem concloure que només necessita 1,6 kW per carregar el cotxe i tenir-lo al 100% l'endemà.

[1]  El vehicle elèctric es pot carregar amb corrent altern o corrent continu. En corrent continu (que és la usual per a modalitats de recàrrega 4) és el carregador el que modifica el voltatge i la intensitat segons el que li comunica el vehicle. En corrent altern (el tipus de corrent disponible a la xarxa de distribució i a les llars) hi ha un inversor intern dins el vehicle que transforma el corrent a continu per tal de carregar la bateria. Cada cotxe té el seu tipus d'inversor (monofàsic o trifàsic) i potència màxima que pot carregar la bateria. 

Necessites més ajuda? Contacte Contacte