Facilitar la lectura del comptador a Som Energia

Per facilitar la lectura del teu comptador directament a Som Energia, entra a l' Oficina Virtual

Aquesta lectura ens servirà per fer una estimació mensual del teu consum, quan la distribuïdora no ens comuniqui la lectura a través dels seus mitjans. 
Si vols enviar-la directament a la distribuïdora, trobaràs com fer-ho al final d'aquest article.

Passes a seguir dintre de l'Oficina Virtual:

1.- Entrar als detalls del teu contracte (botó "accedir")

2.- Tot seguit, a la part baixa de la pantalla, pots anotar la data i la lectura del comptador (sense decimals ni ceros davant). Finalment clica el botó Enviar lectura.

Per facilitarla lectura del teu comptador directament a la distribuïdora de la teva zona, trobaràs les dades que demanen a la factura:

  • Endesa Distribución
  • Iberdrola Distribución
  • EDP-HC Energía
  • Unión Fenosa Distribución
  • E.ON - Viesgo Distribución
  • Necessites més ajuda? Contacte Contacte