Sistema d'estimació d'ús d'electricitat a Som Energia

Per a realitzar la   facturació mensual, decisió presa en Assemblea General de Socis/es del 2014, cal (en els casos que no hi ha lectura facilitada per la distribuïdora) fer una lectura estimada i així podrem emetre la factura d’aquell mes.

Ho farem calculant un consum diari, basat en l'històric de consum que tenim a la nostra base de dades, i que s’utilitzarà per afegir “consum” a la darrera lectura de distribuïdora que tinguem.

La fórmula

Ho farem calculant un consum diari, basat en l'històric de consum que tenim a la nostra base de dades, i que multiplicat pel número de dies, obtindrem l’ús d’electricitat del període.

Aquesta dada, la sumarem a la darrera lectura facturada per determinar la nova lectura de facturació.

	[Lectura Estimada (kWh)] = [Lectura Inicial (kWh)]+ nº de dies x [Consum_Diari]

On,

  • Lectura inicial: Última lectura rebuda (lectures distribuïdores, lectura facturada anterior, autolectures, etc.)
  • Nombre de dies: (Data lectura estimada) - (Data de la lectura inicial)
  • Consum diari: s'agafaran les lectures facturades anteriors a l'última lectura (fins a un màxim de 14 mesos).
Quan estimarem?

No sempre caldrà fer una estimació.

Només en el cas que hagin passat 35 dies i no hi hagi cap lectura de distribuïdora en el marge de 25 a 35 dies des de la última lectura facturada.  Aquest marge de dies ens permet esperar l’arribada de lectures de distribuïdora i també permet un apropament progressiu de la data de facturació a la data de lectura rebuda.

Excepcions

Hi haurà alguns contractes que no podran incorporar-se en aquest nou sistema de facturació:

  • Aquells que tenen maxímetre: Per aquesta raó, no es pot estimar cap 3.x, però d’aquests contractes ja rebem dades mensuals.
  • Contractes que es donin de baixa: Es demanarà una lectura real per tancar el contracte.

Necessites més ajuda? Contacte Contacte