Què haig de fer per presentar una reclamació a organismes externs?

[También en: castellano] [Euskaraz ere eskuragarri] [Tamén en: galego]

Si has presentat una reclamació a Som Energia ( aquí pots veure com fer-ho) i estàs en desacord amb com s’ha resolt la reclamació, tens diferents organismes a qui pots acudir per verificar si la resolució és correcta i si s’adapta a la llei. Són organismes que vetllen perquè les reclamacions presentades s’hagin tramitat correctament i ofereixin la millor resposta. A continuació els expliquem breument. 

Oficina municipal d’atenció al consumidor (OMIC)

Les oficines municipals d’atenció al consumidor són serveis municipals d’informació i assessorament. També poden gestionar queixes i reclamacions de persones consumidores sobre empreses que donen servei al municipi. 

Departament d’energia de cada comunitat autònoma

És l’ organisme competent per resoldre les reclamacions relacionades amb qualitat del servei, seguretat industrial, comptadors d’energia, peatges d’accés i totes aquelles reclamacions relacionades amb el contracte d’accés de tercers a la xarxa (ATR) que has subscrit amb l’empresa distribuïdora a través nostre, així com altres temàtiques.  

Sistema arbitral de consum

Som Energia està adherida al Sistema arbitral de consum, que és l'instrument que les administracions públiques posen a disposició de la ciutadania per resoldre de manera eficaç els conflictes que sorgeixen en les relacions de consum.

Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC)

La CNMC pot supervisar les condicions de subministrament a les persones consumidores, vetllar pel compliment de la normativa i garantir la transparència del sector elèctric, entre d’altres. Disposa d’una guia informativa per a les persones consumidores, que inclou un apartat sobre reclamacions. També pots presentar una reclamació en aquest organisme si consideres que s’ha produït un canvi fraudulent de comercialitzadora.  

Associacions de persones consumidores

Són entitats de caràcter privat. Les persones associades poden obtenir assessorament en temes de consum i gestionar les seves reclamacions.

T'ha estat útil, aquest article? Gràcies per les teves valoracions S'ha produït un problema en enviar els vostres comentaris. Si us plau, intenta-ho més tard.

Necessites més ajuda? Contacte Contacte