Dependència energètica per motius de salut

[También en: castellano] [Euskaraz ere eskuragarri] [Tamén en: galego]

La dependència energètica per motius de salut és la situació en què es troben totes aquelles persones que, per al manteniment de la seva salut, necessiten utilitzar dispositius amb connexió elèctrica a casa seva. Això fa que els seus subministraments elèctrics hagin de ser considerats com a essencials i ininterrumpibles. Així doncs, aquests subministraments elèctrics no podran ser interromputs ni per tasques de manteniment ni en cas d’impagament.

Com notificar una situació de dependència energètica per motius de salut? 

Per tal que a Som Energia puguem tenir constància d’una situació de dependència energètica, i també poder informar-ne l’empresa distribuïdora de la vostra zona, les persones que us trobeu en aquesta situació ens podeu fer arribar el certificat mèdic que ho acredita per correu electrònic a info@somenergia.coop

Cal tenir en compte que el fet d’estar en situació de dependència energètica no vol dir que no s'hagin de pagar les factures de la llum. El certificat evita que es talli el subministrament per impagament, però igualment es genera un deute amb la companyia. 

Amb tot, en cas que tingueu dificultats econòmiques, us podeu adreçar als serveis socials del vostre municipi per tal que analitzin el cas. Si es tracta de pobresa energètica, us ho acreditaran i ens podreu enviar el certificat corresponent per tal d’activar, en cas necessari, els protocols de protecció per als col·lectius reconeguts com a vulnerables per la llei.


Més informació sobre la situació de dependència energètica per motius de salut.

Necessites més ajuda? Contacte Contacte