Quina és la rendibilitat econòmica de la inversió?

L'objectiu principal del projecte Generation kWh és l’autogeneració d’electricitat renovable col·lectiva, no pas obtenir una rendibilitat econòmica. De totes maneres,  depenent de com evolucioni el preu de l’electricitat al mercat, es pot considerar que obtenim un rendiment econòmic gràcies als diners invertits.

Podem imaginar molts escenaris futurs on, segons l’evolució de les variables, es pot donar un resultat o un altre. Per exemple, considerant que l’IPC augmenta un 1% per tots els casos següents:

  • En la hipòtesis conservadora, amb la que treballem nosaltres, el preu de l’electricitat es manté igual pels propers 25 anys. Aleshores, obtenim una taxa interna de retorn (TIR) de la inversió a 25 anys del 3%.
  • En el cas que els preus de l’electricitat al mercat s’incrementin un 3%, es podria arribar a un retorn del 6%.

Si voleu més informació o calcular el resultat amb altres variables, podeu usar aquest document.

Anar al web Generationkwh.org

Necessites més ajuda? Contacte Contacte