Invertir al capital social de la cooperativa

L’objectiu final de Som Energia és cobrir la totalitat de la demanda d'energia elèctrica dels socis i sòcies amb plantes de producció renovable propietat de la cooperativa. Per aconseguir el finançament necessari per impulsar aquests projectes, la cooperativa ofereix als seus socis i sòcies la possibilitat d’invertir capital en la producció renovable d’energia amb un retorn anual amb interessos.

Des del març de 2013 fins a l’actualitat, la possibilitat d’inversió va romandre tancada degut a l’aturada a les renovables que va imposar el Govern.

Actualment la cooperativa ha trobat nous projectes viables que impulsar i això ha permès tornar a invertir en renovables amb Som Energia a través de dues modalitats:

  • GenerationkWh. Inversió d’autoproducció compartida per generar la teva pròpia electricitat durant els propers 25 anys. On es garanteix el retorn dels diners i l’accés a electricitat produïda a preu de cost. Oberta a inversions contínuament. Més informació.
  • Aportacions al capital social de la cooperativa, inversió amb un interès anual (del 1,75% pel 2017) per a projectes que poden oferir un retorn econòmic a la inversió. Actualment tancada fins trobar nous projectes viables. Més informació.

Tractament fiscal de l’aportació al capital social voluntari

A efectes de la declaració de la renda (IRPF) els interessos abonats tenen la consideració de rendiments del capital mobiliari. La cooperativa fa arribar al soci/sòcia un certificat en què es detallen els interessos abonats i la retenció practicada, per poder realitzar correctament la declaració de la Renda. Els interessos estan subjectes a la retenció vigent de l'IRPF.

Com i quan es reben els interessos?

El pagament dels interessos es farà anualment a finals de mes de gener (per les aportacions al capital social) o al mes de juliol (en el cas del títols participatius), mitjançant transferència bancària al compte que ens hagis indicat.

Quin import es pot invertir?

En el cas d’aportació voluntària al capital social l’import mínim són 100€ i el màxim 100.000€ (sempre múltiples de 100 €).

Quin interès es rep?

Cada any l’Assemblea General de socis i sòcies fixa el tant per cent de remuneració anual en funció del rendiment dels projectes i l’entorn econòmic. L’objectiu és aconseguir un retorn atractiu pels socis i sòcies inversors i alhora viable per a la cooperativa.

Aquest any 2017, l’interès és del 1,75% nominal anual.

Dels anys 2013 al 2016 va ser del 3% i durant el 2012 va ser del 3,5%.

Com retirar la inversió voluntària?

La teva inversió està disponible en qualsevol moment, previ avís de tres mesos d'antelació, al correu invertir@somenergia.coop.

En el cas de les aportacions voluntàries al capital social no hi ha cap tipus de penalització.

Necessites més ajuda? Contacte Contacte