Quines possibilitats tenen les administradores de finques sòcies de Som Energia?

Les administradores de finques que siguin sòcies de la cooperativa podran convidar a contractar la llum totes les comunitats veïnals que gestionin, i poden superar el topall de cinc contractes per invitar que té cada persona sòcia.

Aquesta possibilitat es va votar de manera afirmativa a l’Assemblea general de 2018.

Així, a més a més dels altres drets propis de les persones sòcies de la cooperativa, cada administradora de finques que sigui sòcia de la cooperativa podrà:

  • Contractar al seu nom tots els punts de llum que necessiti.
  • Convidar a contractar l’electricitat amb Som Energia totes les comunitats veïnals que administri.
  • Convidar a contractar l’electricitat amb la cooperativa a 5 persones físiques o jurídiques que no siguin comunitats veïnals.

Si ets una administradora de finques i vols fer servir aquesta opció, has d’enviar la següent declaració responsable omplerta i signada a info@somenergia.coop.

Necessites més ajuda? Contacte Contacte