Documentació necessària per a l’alta de subministrament a Catalunya

[También en: castellano] [Euskaraz ere eskuragarri] [Tamén en: galego]

Quan es vol fer una alta de subministrament, s’ha de certificar que la installació elèctrica es troba en bon estat i compleix la normativa vigent en matèria de seguretat. En aquest article detallem la documentació que es requereix a Catalunya, i que és diferent segons la casuística: alta d’una primera ocupació (abans no hi ha hagut mai llum en aquell punt de subministrament) o alta de segona ocupació (hi havia hagut llum, però actualment no n’hi ha). En cas que ara ja hi hagi llum, el que s’ha de fer és un canvi de titularitat.

Primera ocupació

En els casos de primera ocupació, a Catalunya s’han de presentar dos documents (es pot fer a través de l’ Oficina Virtual al moment de contractar):

  • Certificat de la Installació Elèctrica (CIE): aquest document recull les característiques tècniques de la installació i certifica que les condicions són segures per rebre el subministrament d'electricitat. Té una vigència de 20 anys a partir de la data d'emissió.
  • El Registre d'Instal·lacions Tècniques de Seguretat Industrial de Catalunya (RITSIC)

Aquests documents, que són vàlids durant un any des de l'emissió, els ha d'emetre personal electricista homologat, i recullen les característiques de la instal·lació, com per exemple la potència màxima instal·lada o la que pot admetre.

Segona ocupació

En els casos de segona ocupació, en què per tant en algun moment ja s’ha fet un Certificat d’instal·lació elèctrica (CIE), es poden donar diverses situacions:

  • Opció 1: L’alta de subministrament de segona ocupació implica una ampliació de potència contractada respecte de la potència màxima admissible que figura al certificat (CIE) vigent. En aquest cas, serà necessari que ens entreguis, a través de l’Oficina Virtual, la documentació tècnica que et faciliti el personal electricista homologat (pot ser un CIE més RITSIC, o bé un butlletí elèctric).
  • Opció 2: En fer l’alta de subministrament, vols demanar una potència igual o inferior a la potència màxima admissible de la installació (segons estableix el CIE), i el CIE té una antiguitat de menys de 20 anys. En aquest cas, no és necessària cap documentació més.
    • Només en els casos en què hagis de fer canvis en la instal·lació, hauries de presentar un nou CIE, acompanyat del RITSIC.
  • Opció 3: En fer l’alta de subministrament, vols demanar una potència igual o inferior a la potència màxima admissible de la installació (segons estableix el CIE), i el CIE té una antiguitat de més de 20 anys. En aquest cas, la distribuïdora podria demanar que es presenti un nou CIE, aleshores t’ho notificaríem via correu electrònic. En el supòsit que no el demani, igualment és recomanable fer-lo, ja que certificarà que la installació es troba en bon estat i compleix les mesures de seguretat vigents.

Tant el CIE com el RITSIC, que són vàlids durant un any des de l'emissió, els ha d'emetre personal electricista homologat, i recullen les característiques de la installació, com per exemple la potència màxima installada o la que pot admetre.

El preu del CIE pot variar segons el professional; per això, sempre és recomanable demanar diferents pressupostos. Com a referència, sol estar entre els 80 i els 200 euros, excepte si es detecten anomalies que necessiten una actuació més important.

Necessites més ajuda? Contacte Contacte