Autoproducció col·lectiva a través de xarxa de baixa tensió

[También en: castellano] [Euskaraz ere eskuragarri] [Tamén en: galego]

La modalitat d’autoproducció col·lectiva a través de la xarxa de baixa tensió està regulada al Reial decret 244/2019 i es dóna quan diversos punts d’ús d’energia elèctrica (habitatges, locals, naus industrials, equipaments…) utilitzen l’energia d’una o més instal·lacions de generació pròximes, però que en tots o en alguns casos no estan connectades directament a la seva instal·lació elèctrica interior, de manera que és necessària la xarxa de distribució de baixa tensió perquè hi pugui arribar l’energia generada.

La normativa estableix que, per poder-se acollir a aquesta modalitat, s’ha de complir almenys un dels requisits següents entre les instal·lacions d’ús d’energia i les de generació:

  • Que hi hagi una distància de 500 metres o menys. Aquesta distància s'amplia a 2.000 metres en el cas d'installacions fotovoltaiques que estiguin sobre la coberta, en zona industrial o en estructures artificials en què la funció principal no sigui la producció d'energia (per exemple, les marquesines de pàrquings).
  • Que comparteixin transformador de baixa tensió.
  • Que tinguin la mateixa referència cadastral.

Com a la resta de modalitats d’autoproducció col·lectiva, tots els usuaris associats a la instal·lació de generació han d’estar acollits a la mateixa modalitat d’autoproducció.

 

El repartiment de l’energia generada

El repartiment de l’energia generada funciona exactament igual que a qualsevol altra modalitat d’autoproducció col·lectiva. L’única diferència és que els punts d’ús de l’energia associats als punts de generació han de pagar un peatge d’ús de la xarxa elèctrica de baixa tensió, com expliquem més endavant.

Per a més informació sobre el repartiment d’energia en autoproducció col·lectiva pots consultar aquest article: El repartiment d’energia en autoproducció col·lectiva.

 

El peatge d’ús de la xarxa elèctrica de baixa tensió

Segons marca la normativa (article 17.5 RD 244/2019), en cas que s’estableixin transferències d’energia a través de la xarxa de distribució en instal·lacions pròximes a efectes d’autoproducció, addicionalment, els usuaris associats han de pagar per la utilització de la xarxa. Aquesta quantitat és determinada per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, la qual ha resolt de forma provisional (pendent d’aprovar pel Ministeri) que serà de 0 € per a aquells punts de generació i subministrament que estiguin connectats en baixa tensió. 

 

La compensació simplificada en autoproducció col·lectiva a través de la xarxa de baixa tensió

Segons el Ministeri de la Transició Ecològica i el Retorn Demogràfic, és possible que un punt d’ús d’energia connectat a la generació a través de xarxa de distribució es pugui acollir a la modalitat d’autoconsum amb compensació, però només si les instal·lacions de generació estan connectades en xarxa interior a almenys un dels punts d’ús de l'energia associats.

És a dir, si en una configuració d’autoproducció col·lectiva hi ha alguns punts de consum a través de xarxa, però totes instal·lacions de generació estan connectades en xarxa interior a un punt de consum, tots els punts de consum del sistema es podran beneficiar de la compensació simplificada.

 

Exemple de configuració d’autoproducció col·lectiva a través de xarxa amb compensació simplificada

A continuació presentem un exemple de configuració d’autoproducció col·lectiva on totes les instal·lacions de generació estan connectades en xarxa interior a almenys un dels punts d’ús de l’energia. En aquesta configuració, tots els punts d’ús de l’energia (els pisos, l’escola i els habitatges) es podran beneficiar de la compensació simplificada, tot i que alguns d’ells necessiten la xarxa de distribució per poder-se beneficiar de l’energia generada.

 

 

Exemple de configuració d’autoproducció col·lectiva a través de xarxa sense possibilitat de compensació simplificada

D’altra banda, la configuració següent no es pot acollir a la modalitat de compensació simplificada, ja que el punt de generació no està connectat en xarxa interior a cap punt d’ús de l’energia. En aquest cas, segons indica la Llei del sector elèctric, cal obligatòriament passar a la modalitat d’autoconsum col·lectiu amb excedents a través de xarxa amb venda d’excedents al mercat elèctric.

T'ha estat útil, aquest article? Gràcies per les teves valoracions S'ha produït un problema en enviar els vostres comentaris. Si us plau, intenta-ho més tard.

Necessites més ajuda? Contacte Contacte