Puc reduir la potència contractada si disposo d'un sistema d'autoproducció?

[También en: castellano] [Euskaraz ere eskuragarri] [Tamén en: galego]

La potència contractada té una implicació en tots els elements i aparells que pots connectar alhora en un mateix punt de subministrament. Els consells generals a tenir en compte els pots trobar a l’article següent: Com puc saber la potència que necessito?

Si disposes d’un sistema d’autoproducció, a les recomanacions de l’enllaç anterior cal afegir les que comentarem tot seguit, ja que en aquest cas, certament, el teu requeriment d’energia de la xarxa disminuirà. Això, però, no implica necessàriament que puguis abaixar la potència a contractar.

Per fer aquesta valoració ha de tenir en compte especialment els pics de demanda en moments en què no tinguis generació pròpia i si disposes de bateries a la instal·lació.

Així doncs, has de revisar si en els moments en els quals estiguis generant poca energia, o gens,  pots limitar la teva demanda elèctrica: per exemple, si disposes d’una instal·lació fotovoltaica, has de pensar si pots disminuir la potència requerida a la nit o en dies amb molta nuvolositat, moments en què la producció d’energia és nul·la o molt baixa.

Aquí entra el condicionant de si es disposa de bateries o altres sistemes d’acumulació a la instal·lació: el fet que hi hagi bateries, afavoreix poder abaixar la potència contractada, ja que aquestes poden subministrar energia en els moments en què no hi ha producció.

Límits en la potència de la instal·lació d’autoproducció

La potència de la instal·lació d’autoproducció està limitada per normativa (art. 13.3 del RD 1699/2011)  i no pot ser superior a la potència màxima admissible de la connexió (en castellà, acometida).

Aquesta potència admissible de la connexió correspon als drets d’extensió vigents per un determinat punt de subministrament. Aquests drets d’extensió poden ser iguals o superiors a la potència contractada.

Per tant, contràriament al que puguis pensar, la potència de la teva instal·lació d’autoproducció pot ser superior a la contractada, sempre que no superi la potència admissible de la connexió, que coincideix amb els drets d’extensió vigents i amb la potència certificada pel butlletí elèctric.

Necessites més ajuda? Contacte Contacte