Com decidir la potència a contractar en tarifa 3.0A

ATENCIÓ!

La informació que s’explica en aquest article deixarà de ser vàlida des del moment en què s’apliqui el nou sistema de peatges de transport i distribució d’electricitat publicat al BOE via circular de la CNMC (Comissió Nacional dels Mercats i la Competència). L’aplicació del nou sistema de peatges de transport i distribució s’ha ajornat fins a l’1 de juny de 2021.

Per la tarifa 3.0A cal escollir una potència per cadascun dels tres períodes de facturació. Per prendre aquesta decisió et recomanem seguir els següents passos:

1. Conèixer el funcionament de la tarifa 3.0A

Abans de prendre la decisió de quines potències convé contractar en un punt de subministrament de més de 15 kW contractats, és molt important conèixer bé el funcionament de la tarifa 3.0A

2. Conèixer la potència òptima dels darrers 12 mesos

La potència òptima dels darrers 12 mesos s’extreu a partir d’un càlcul basat en les lectures del maxímetre dels 12 mesos anteriors i el sistema de facturació de la potència per maxímetre determinat per llei: cost de la potència en tarifa 3.0A

A Som Energia oferim de forma gratuïta, sense necessitat de demanar-ho i pels contractes que estan amb la cooperativa dels quals disposem suficients dades recollides pel comptador, l'enviament d'informes a través del servei Infoenergia per a entitats i empreses.

En aquests informes podràs trobar

  • Una anàlisi de l’energia utilitzada en els últims 12 mesos per períodes i el cost associat.
  • Una avaluació de les potències registrades pel maxímetre per tal d’identificar les potències òptimes a contractar i informació de l’estalvi potencial que se’n deriva.
  • Un estudi de les penalitzacions per l’energia reactiva generada, així com recomanacions per tal de minimitzar-les, si és el cas.

3. Preveure l’ús de l’electricitat dels pròxims 12 mesos

Aquesta és la part més important a l'hora de decidir quines potències convé contractar. Us podeu trobar amb les següents situacions:

  • Si sabeu que els pròxims 12 mesos fareu servir l’electricitat de la mateixa manera que els 12 mesos anteriors a l’informe, serà convenient contractar la potència òptima que assenyala l’informe.
  • En el cas que tingueu previst afegir maquinària a la instal·lació el pròxim any, serà molt important saber la seva potència de funcionament i l’horari en què estarà activa per poder estimar en quin dels tres períodes serà necessari mantenir una potència més elevada.
  • En el cas que la previsió per als pròxims 12 mesos sigui variar els horaris d’ús de l’electricitat caldrà fer reflectir aquest canvi en la potència contractada per a cada un dels períodes.
  • En el cas que la variació d’ús de l’energia sigui molt important recomanem que et posis en contacte amb una empresa especialitzada per rebre l’assessorament convenient amb ple coneixement de la instal·lació, els aparells presents i la temporalitat del seu ús. 

Necessites més ajuda? Contacte Contacte