Com decidir la potència a contractar en tarifa 3.0A

A la tarifa 3.0A cal escollir una potència per cadascun dels tres períodes de facturació. Per prendre aquesta decisió et recomanem seguir els següents passos:

1. Conèixer el funcionament de la tarifa 3.0A

Abans de prendre la decisió de quines potències convé contractar en un punt de subministrament de més de 15 kW contractats, és molt important conèixer bé el funcionament de la tarifa 3.0A

2. Conèixer la potència òptima dels darrers 12 mesos

La potència òptima dels darrers 12 mesos s’extreu a partir d’un càlcul basat en les lectures del maxímetre d’aquests darrers 12 mesos i el sistema de facturació de la potència per maxímetre determinat per llei: Cost de la potència en tarifa 3.0A

A Som Energia oferim de forma gratuïta la realització d'un estudi d'identificació de la potència òptima a contractar dels darrers 12 mesos per contractes de més de 15kW de potència contractada.

En aquest estudi podràs trobar:

  • Les lectures del maxímetre dels darrers 12 mesos. Dada extreta de la base de dades de l’empresa de distribució elèctrica de la teva zona.
  • La potència òptima dels darrers 12 mesos.
  • L’estalvi generat en el cas d’haver tingut durant aquests 12 mesos passats la potència optimitzada amb Som Energia.
  • Altra informació d’interès com ara l’estudi de costos de l’energia activa i reactiva.

3. Preveure l’ús de l’electricitat dels propers 12 mesos

Aquesta és la part més important a l'hora de decidir quines potències convé contractar. Us podeu trobar amb les següents situacions:

Si sabeu que els propers 12 mesos fareu servir l’electricitat de la mateixa manera que els 12 mesos anteriors a l’estudi, serà convenient contractar la potència òptima resultat de l’estudi.
En el cas que tingueu previst afegir maquinària a la instal·lació el proper any, serà molt important saber la seva potència de funcionament i l’horari en què estarà activa per poder estimar en quin dels tres períodes serà necessari mantenir una potència més elevada.
En el cas que la previsió per als propers 12 mesos sigui variar els horaris d’ús de l’electricitat caldrà fer reflectir aquest canvi en la potència contractada per a cada un dels períodes.
En el cas que la variació d’ús de l’energia sigui molt important recomanem que et posis en contacte amb una empresa especialitzada per rebre l’assessorament convenient amb ple coneixement de la instal·lació, els aparells presents i la temporalitat del seu ús. 
T'ha estat útil, aquest article? Gràcies per les teves valoracions S'ha produït un problema en enviar els vostres comentaris. Si us plau, intenta-ho més tard.

Necessites més ajuda? Contacte Contacte