Cost de l’energia activa a la tarifa 3.0A

El preu de l’energia activa (€/kWh) és diferent en cadascun dels 3 períodes:

  •        Punta (P1): preu d’energia més car
  •        Pla (P2): preu d’energia entremig
  •        Vall (P3): preu d’energia més econòmic.

Per calcular el cost total d’energia activa es multiplica l’energia consumida de cada període (P) pel preu d’aquell període (t).

Pots consultar els preus de Som Energia a l'apartat de la nostra web:  Tarifa 3.0.

Necessites més ajuda? Contacte Contacte